Vị trí lắp đặt lọc tổng ở đâu sao cho hợp lý?

Tin tức

Với các nhà biệt lập, biệt thự hay nhà liền kề,… vị trí lắp đặt bộ lọc tổng là từ sau bơm cấp lên téc chứa, thường sẽ đặt bộ lọc tổng ở vị trí trên mái cạnh téc chứa, nếu có diện tích rộng có thể đặt bộ lọc tổng ở bên dưới cạnh bơm cấp lên. Một số trường hợp đặc biệt có thể lắp bộ lọc tổng trước khi cấp nước vào bể ngầm.

– Với các căn hộ chung cư, hay nhưng nơi chung một nguồn cấp thì vị trí lắp lọc tổng là: từ đồng hồ nước, khóa tổng đến bộ lọc tổng rồi cấp đi các nơi sử dụng.

– Quý khách liên hệ: 0914 503 014 để được tư vấn tốt nhất về vị trí lắp đặt cũng như số lượng cột lọc cần lắp đặt.